KEYTRUDA

תרופה פורצת דרך לטיפול בסרטן מלנומה גרורתית, ואושרה לשימוש בחולים שאינם מגיבים לתרופות אחרות וכן לטיפול בחולי סרטן ריאות גרורתי שאינם מגיבים לטיפולים אחרים.


OPDIVO

תרופה אימונותרפית, המאפשרת למערכת החיסונית לגלות את הגידול ולהילחם בו על ידי רתימת מערכת החיסון העצמית של הגוף למלחמה בגידול הסרטני.


IBRANCE

תרופה אשר אושרה על ידי ה-FDA בשילוב עם תרופת פמרה (שם כימי: Letrozole) כתרופת קו ראשון כטיפול לנשים אשר אובחנו כסובלות מסרטן שד גרורתי, אשר לא קיבלו טיפול מערכתי קודם למחלה.


OLAPARIB

התרופה מיועדת לחולות סרטן שחלה מתקדם שהן נשאיות BRCA, לאחר כשלון טיפולים כימיים סטנדרטיים. תרופה ביולוגיות ממשפחת מעכבי פארפ 1 (PARP-1 inhibitor).