Keytruda / Pembrolizumab / קיטרודה

Keytruda / Pembrolizumab / קיטרודה - תרופה פורצת דרך לטיפול בסרטן מלנומה גרורתית, ואושרה לשימוש בחולים שאינם מגיבים לתרופות אחרות וכן לטיפול בחולי סרטן ריאות גרורתי שאינם מגיבים לטיפולים אחרים. התרופה הינה אימונותרפית, המאפשרת למערכת החיסונית לגלות את הגידול ולהילחם בו על ידי רתימת מערכת החיסון העצמית של הגוף למלחמה בגידול הסרטני. התרופה פועלת על ידי חסימת חלבון PD-1 המצוי על פני תאים מסוג T של מערכת החיסון, ובכך משיבה לתאי ה-T את היכולת לזהות את התאים הסרטניים ולהשמידם. התרופה פותחה על ידי חברת Merck.