Olaparib - Lynparza

Olaparib / Lynparza / לינפרזה - התרופה מיועדת לחולות סרטן שחלה מתקדם שהן נשאיות BRCA, לאחר כשלון טיפולים כימיים סטנדרטיים. תרופה ביולוגיות ממשפחת מעכבי פארפ 1 (PARP-1 inhibitor). פארפ-1 הוא חלבון המסייע בתיקון נזקי DNA לתאים, ומכיוון שתאי סרטן נושאים פגם ב-DNA, הם זקוקים לאספקה של פארפ-1 לתיקון הפגם. התרופה חוסמת את הפארפ, מונעת את תיקון הנזק לתאי הסרטן וגורמת למוות התאים, ועל ידי כך הגידול נעצר או קטן. נעשה שימוש בתרופה גם לחולי סרטן נוספים בהתאם לשיקול דעת הרופא המטפל ומאמרים רפואיים תומכים. התרופה פותחה על ידי חברת AstraZeneca.

תרופות נוספות:

KEYTRUDA

PALBOCICLIB