Nivolumab/ Opdivo/ אופדיבו

 Nivolumab / Opdivo / אופדיבו - תרופה אימונותרפית, המאפשרת למערכת החיסונית לגלות את הגידול ולהילחם בו על ידי רתימת מערכת החיסון העצמית של הגוף למלחמה בגידול הסרטני. התרופה פועלת על ידי חסימת חלבון PD-1 המצוי על פני תאים מסוג T של מערכת החיסון, ובכך משיבה לתאי ה-T את היכולת לזהות את התאים הסרטניים ולהשמידם. ה FDA אישר את התרופה אופדיבו לטיפול בסרטן ריאות גרורתי של התאים שאינם קטנים (non-small-cell-lung cancer, NSCLC) במטופלים שמחלתם התקדמה למרות טיפול כימותרפי מבוסס פלטינום ובנוסף אושרה התרופה לטיפול במלנומה (melanoma) גרורתית או בלתי נתיחה במטופלים שאינם מגיבים יותר לתרופות אחרות. התרופה פותחה על ידי חברת BMS.

כיום גם תרופת ה Keytruda וגם תרופת ה – Opdivo ניתנות למחלות סרטן נוספות בהתאם לשיקול דעת הרופא המטפל ובהתאם להרחבת ההתוויות של ה FDA לתרופות הנ"ל.